RULES

I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy należący do firmy Badum Tomasz Łabno (działalność zarejestrowana pod adresem ul. Spacerowa 60, Brzozówka, 33-140 Lisia Góra, NIP 873 100 73 05, REGON 850260533 )
2. Badum Tomasz Łabno jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na fakturze VAT jako sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów.
3. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym należącym do firmy Badum Tomasz Łabno. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów Dostawy.
4. Klientem nazywamy osobę lub firmę/instytucję, która wypełniła formularz rejestracyjny. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.
5. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego Badum w związku z zakupami jest Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul.Spacerowa 60. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia.

6. „Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową https://ec.europa.eu/consumers/odr/.”

7. „Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (nazwa siedziby, adres sądu arbitrażowego najbliższy sprzedawcy) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.”

 

II. OFERTA SKLEPU.

1. Oferta Sklepu dostępna jest na terenie Polski.
2. Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad i zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.
3. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.
4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru wskazanego w ofercie kupna następuje z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚCI.

1. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 24 godziny w ciągu doby.
2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
3. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.
5. Login i hasło mają charakter poufny.
6. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa po wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej loginu i hasła.
7. Proces dokonywania zamówienia:

  • Klient składa zamówienie poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie Sklepu.
  • Klient przelewem dokonuje pełnej płatności za wybrany towar (dane do przelewu: Badum Tomasz Łabno, konto PKO BP : 03 1020 4955 00007402 0062 9956).

8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sklep do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
9. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje;

  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem bezpośrednio na konto Badum Tomasz Łabno po zaksięgowaniu płatności.

Sklep poinformuje Klienta, pocztą elektroniczną na adres Klienta wskazany w zamówieniu, o tym, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
10. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto tzn. że zawierają podatek 23% VAT. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w momencie złożenia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uzależnione od wagi produktu. Koszt przesyłki dla każdego produktu ustalany jest indywidualnie.

 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

1.Średni czas realizacji zamówienia w naszym Sklepie wynosi 7-10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Badum Tomasz Łabno w przypadku przedmiotów będących na stanie magazynu Sklepu; lub do 10 tygodni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Badum Tomasz Łabno w przypadku przedmiotów wytwarzanych na zamówienie.
2. Paragon fiskalny/faktura za zakupiony towar wysyłany jest razem z przesyłką.
3. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy podać nazwę, dane oraz NIP firmy.

 

V. DOSTAWA.

1. Na terenie Polski dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy spedycyjnej DHL lub DPD.
2. Przed odebraniem przesyłki, w obecności kuriera, należy sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania należy sporządzić w obecności kuriera protokół szkody i przesłać go do Badum na adres e-mail: biuro@badum.pl                                                                                                                                                                                                                                            3. Wszelkiego rodzaju opóźnienia w dostawie oraz jego niezgodność z zamówieniem, a także szkody powstałe w czasie transportu Klient powinien zgłaszać Sklepowi.
4. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, które w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przepadkowi na rzecz Sklepu, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.

 

VI. ZWROTY.

1. Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty doręczenia Klientowi przedmiotu zakupu bez podania przyczyny. W takim przypadku Klient odsyła towar wraz z jakimkolwiek dowodem zakupu na adres Badum Tomasz Łabno, ul. Spacerowa 60, Brzozówka, 30- 140 Lisia Góra i otrzymuje zwrot wszystkich uiszczonych pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W ciągu 3 dni roboczych Sklep sprawdza spełnienie wymienionych powyżej warunków i po stwierdzeniu ich spełnienia zwraca Klientowi pieniądze na podane przez niego konto.
2 .Klient zwracając lub reklamując towar zobowiązuje się do zabezpieczenia towaru tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas wysyłki.
3. W przypadku ewentualnej reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem i ustalić jej zakres. Reklamacje prosimy zgłaszać drogą mailową lub telefoniczną, prosimy o dokładne określenie wady i oczekiwań wobec Sklepu. Po zgłoszeniu Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i ustosunkowanie się do niej. Szczegółow opis procesu i warunków.
5. Sklep nie przyjmuje zwrotu zamówionych towarów przesłanych do nas jako paczka za pobraniem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 2).5.
3. Adres Sklepu do korespondencji:

Badum
Ul. Spacerowa 60, Brzozówka 33- 140 Lisia Góra
tel: +48 14 625 10 25, e-mail: badum@badum.com.pl